Category Archives: Cégalapítás

BT vagy KFT

BT

 

A BT-t mint vállalkozási formát kisebb családi vállalkozásoknál érdemes választani. Alacsony tőkeigényű, mint vállalkozás kevés pénzből is megalapítható már 10.000 Ft is elegendő hozzá. Cégbírósági illetéke alapításkor 25.000 Ft. Viszont nem mindenki veszi olyan komoly vállalkozásnak, mint a Kft-t.

 
Egy beltag (többnyire ő az üzletvezető, ő jogosult a cégjegyzésre), és egy kültag szükséges hozzá. A beltag az üzletvezetésért kötelezettségeiért teljesen a saját vagyonával felel. A kültag pedig csak a cégbe fektet, vagyon mértékig felelős.

 
BT előnye: Alacsony tőkeigényű. Kevés pénzből is megalapítható.  Cégbírósági illetéke alapításkor 25.000 Ft. Míg a Kft-nek, ennek a duplája.

 
Bt hátránya: A beltag teljes vagyoni felelőssége.

 
Fontos tudnivaló a Bt alapításkor: Vannak olyan tevékenységek, amik BT kötelesek például a 4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem. Vannak, kivételes etetek, mikor a kültag az üzletvezető, ő jogosult a cégjegyzésre. Ilyenkor a kültagra ugyanazok a cégtörvények vonatkoznak, mint normál esetben a beltagra, vagyis a teljes vagyonával felel a BT-ért.

 
KFT

 
A Korlátolt Felelősségű Társaság, vagyis a Kft tőke igényesebb a Bt-nél minimum 3.000.000 Ft kell hozzá. A Kft a Bt-vel szemben lehet 1 személyes vállalkozás, de lehet 2-vagy több személyes is. Cégbírósági illetéke alapításkor 50.000 Ft

 
Törzstőke
Az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell, hogy alapításkor összegben és százalékban a tőkéből mennyit, helyzetet el a tulajdonos vagy több személyes Kft esetén a tulajdonosok a cég házipénztárába.   Az ügyvezető nem törvényszerű, hogy a cég tulajdonosa legyen. Vagyis lehet a cégtől független személy is.

 
Az 1 személyes Kft-nél alapításkor elegendő 100.000 Ft –t betenni a házipénztárba. (Ezt a cégbejegyzéstől számított 8 napon belül a cégnek nyitott bankszámlán el kell helyezni, mint törzstőke). Majd nyilatkozni kell az ügyvezetőnek, hogy 1 éven belül a fent maradt 2.900.000 Ft-t feltünteti a cégbankszámláján törzstőkeként.

 
A több személyes Kft esetén alapításkor minimum 1.500.000 Ft-t kell a házi pénztárba elhelyezni, majd a bankba. Szintén egy éven belül kell a maradék 1.500.000 Ft-t feltüntetni a céges bankszámlán törzstőkeként.

 
Ha több a törzstőke, mint 3.000.000 Ft akkor a törzstőke felét kell a cég javára szolgáltatni a tulajdonosoknak (például: 5.000.000 Ft-os tőke esetén 2.500.000 Ft). Az 1 személyes Kft-nél a több mint 3.000.000 Ft-os törzstőkénél is ellengendő a kezdő 100.000 Ft.

 
Az ügyvezető a (2013 évi V. törvénykönyv 3:162 § (2) bekezdés értelmében a hiányzó törzstőke erejéig teljes vagyonával fellelős.

 
Kft előnye: Az ügyvezető nem fellelős teljes vagyonával a cégért csak a törzstőke erejéig.

 
Fontos tudnivaló a Kft alapításkor: A bankszámlán elhelyezet, törzstőkét nem kell a számlán hagyni, hanem akár 1 nap múlva is le lehet venni és a cég javára fordítani.

 
Nem csak pénzbeli tőke van. Létezik az úgy nevezett apport, ami azt jelenti, hogy vagyoni tárgy, ingatlan, szellemi tőke, infrastruktúra, cég szlogen, cég logó, adatbázis, üzleti modell, weboldal helyettesítheti a pénzbeli hozzájárulást. Azt viszont figyelembe kell venni az apport esetén, hogy az értéke nem romolhat. Tehát ilyen esetben a szellemi tőke előnybe van.

 

Hívjon bizalommal 20 463 5994-es telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címen keressen minket, és tegye fel kérdéseit.

Mi a különbség az aláírási minta és az aláírási címpéldány között?

A céget alapító vagy módosító ügyvédnek módjában áll aláírási mintát kiállítani.

Mi az aláírási minta?

Az aláírási minta az az okirat ami az ügyvezető azaz az aláíró személy aláírását bizonyítja. Ez egy fontos biztosíték arra, hogy más ne járhasson el cége ügyében, ne vállalhasson a cég nevében kötelezettségeket.

Székhelyszolgáltatásunk ügyvédje cégalapításkor vagy cégmódosításkor 4db aláírási mintát készít Önnek, hogy mindenre elegendő legyen, és ne kellejen Önnek közjegyzőnél hitelesített aláírási címpéldányt készíttetni. Aláírási minta árát a cégalapítás vagy a cégmódosítás díja tartalmazza. Cégalapítás br 14.000 Ft-tól. Cégmódosítás br 16.000 Ft-tól.

Valamint ha mi adjuk le a postai meghatalmazását megajándékozzuk Önt plusz egy aláírási mintával ami a postai meghatalmazás leadásának napjáig nálunk marad, majd ezt követően bármikor elviheti irodáinkból.

Mi az aláírási címpéldány?

Az aláírási mintát helyettesítő okirat, amit akkor kell igényelnünk közjegyzőnél ha az ügyvezető elvesztette az aláírási mintát. Az aláírási címpéldány ára 5.000 és 6.000 Ft között van.

Tehát az aláírási címpéldány és az aláírási minta ugyan azt a célt szolgálja az ügyvezető aláírásának
hitelességét bizonyítsa.

Adókártya igénylés

Adókártya ügyintézés 1 nap alatt: 10.000 Ft

Külföldi munkavállalóknak és ügyvezetőknek meghatalmazással megigényeljük a NAV-tól azaz a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, régi nevén az APEH-tól az adókártyáját kérésére az általa megadott címre elsőbbségivel postára, adjuk. Ha elveszett vagy nem találja, hívjon minket bizalommal, mert a Meghatalmazott.hu többek között ezért jött létre.

Ksh regisztráció

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy az adatszolgáltatás rendjét az 1993. évi XLVI törvény, illetve a végrehajtásra kiadott 170/1993. (XII. 3) kormányrendelet szabályozza. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a kérdőíven feltüntetett jogszabályok tartalmazzák.

A vállalkozás bejegyzésekor az egyablakos ügyintézés szabályai szerint a Központi Statisztikai Hivatal nem kellett felkeresnie, de jogszabály írja elő, hogy a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül Önnek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a 1032-es nyilvántartási számú " Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről" című nyomtatványon.

Az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében érdekében az adatokat e-mailben is megküldheti. Ehhez a kérdőív letölthető a www.ksh.hu honlapról, az "Adatszolgáltatóinak => Nyomtatványok => 2012-ben küldendő adatlapok" menüpontjában. Az adatgyűjtések közül a 1032 nyilvántartási számú excel adatlapot kell kiválasztani és a saját gépre lementve kitölteni. A "Cégjegyzék száma" rovat kitöltését követően a "Küldendő" rovatban megjelenik az az e-mail cím, amire  a kérdőívet kitöltés után továbbírhatja. Továbbá faxon és postai is úton eljuthatja a kérdőívet hivatalunkba. Másolatot nefelejcsen el készíteni az elküldendő kitöltött kérdőívről.

Amennyiben későbbiekben valamely kötelező adatszolgáltatás az Ön vállalkozását érinti, úgy arról a kérdőívek megküldésével együtt időben tájékoztatják.

 

Cégalapítás illeték változás 2012 március 1-től

 2012. március 1-jétől hatályos fontosabb változások:


1990. évi XCIII. Törvény az illetékről:


45. § (3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke:
a) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetén 50 000 Ft,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 25 000 Ft,
c) egyéni cég esetén 15 000 Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a Cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre, történő kiegészítésére.
(3a) A jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/A. §-a, 83/C. §-a szerinti törlésére irányuló bírósági nemperes eljárás illetéke 10 000 Ft.
(3b) Az e §-ban nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft.
   
Vagyis Kft-nél és Zrt.nél 50.000 Ft, bt-nél pedig 25.000 Ft lesz az új cégbejegyzési illeték. A változás bejegyzés illetéke nem változik.


2006. évi IV. törvény gazdasági társaságokról:
 
5. § (10) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdaság kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja betéti társaság beltagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.


Vagyis nem lehet többségi tag, az, akinek 5 éven belül törölték korábbi cégét, melyben ügyvezető vagy többségi tulajdonos volt.


23. §
(5) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabtak ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.


2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról.

 
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza
h) a cégképviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személyes esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.


Vagyis a jövőben a cégjegyzékszám tartalmazza az ügyvezetők születési idejét is + egy másik rendelkezés szerint a tagoknál is ugyan ez érvényes.


61/B. § (1) A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a Cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot.
(2) Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó-és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió Forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.
(3) Az állami adóhatósság (2) bekezdés szerinti jelzése esetén a Cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával, mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg 18-19. § szerinti benyújtására.


Vagyis cégadásvételnél, ha a cégnek 15 milliónál magasabb összegű adótartozása van, blokkolják az adásvételt, illetve vagyonméreg benyújtására kötelezik.

 

Cégalapítás Budapest

Cégalapítás Budapesten székhelyszolgáltató irodánkban


Eljött a nagy pillanat, végre megalapíthatja cégét…


Gondolkodott már azon, mennyi mindenre van szükség a cégalapításhoz?


Ki fogja tudni megválaszolni a cégalapítással kapcsolatos kérdéseit?


Segítek Önnek! Leírtam a cégalapítás menetét általánosságban, mert különböző tevékenységekhez más információkra, engedélyekre van szükség.


Cégalapítás menete:   


Első lépésként meg kell határozni a cégformát. Cégalapítás előtt érdemes könyvelővel leülni és átbeszélni, hogy ahhoz a tevékenységhez milyen cégformát érdemes választani.


Ma a leggyakoribb cégforma a Kft. A Kft-nek 3.000.000 Ft törzstőkével kell  rendelkeznie.


Cégalapítás után az ügyvéd kap a Cégbíróságtól egy elektronikus végzést, más néven E-aktát. Ez egy speciális fájl, amit a banknak tovább kell küldeni a számla megnyitásához.


Cégbejegyzés után egyből készíttesse el könyvelőjével a bejelentéseket a NAV felé, az adott polgármesteri hivatal adóügyosztálya felé, és a KSH felé. Ezek kiemelten fontos részei a cégalapításnak, kérem, erre figyeljen oda!


Íme, az egyik leggyorsabb módja a cégalapításnak.


Telefonos megbeszélés után irodánk, melyben székhelyszolgáltatást biztosítunk, elkészíti papírjait és akár 1 órán belül aláírhatja az elkészült papírokat. Az illeték elutalásától számítva 2-3 napon belül megtörténik a cégbejegyzés. Majd e-mailben megkapja tőlünk az e-aktát, hogy pontot tegyünk cégalapítására. Ha cégnevét elutasítják, 8 napja van az elutasítástól számítva, hogy új nevet válasszon további 50.000Ft illeték befizetése nélkül. Amennyiben túllépi a 8 napot, a Cégbíróság tudomásul veszi, hogy lemond a fellebbezési jogáról, és a 50000 Ft illeték elveszíti az érvényességét.


Miért érdemes Önnek nálunk alapítani céget?


•    gyorsan elkészül
•    megfelelő tanácsadást kap
•    Önnek nem kell rohangálnia
•    akár egy helyen intézheti székhelyét, könyvelését


Nézzük, milyen adatokra van szükség cégalapításhoz?


Kft alapítása esetében szükséges adatok


-Kft neve -Székhely cím -Kft email cím


-Ügyvezető neve ( anyja neve, lakcíme, adószáma)


-Tevékenységi kör 2008-as TEAOR számok


-Törzstőke (minimum 3.000.000) –


-50.000Ft.-t illetéket kell fizetni a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának (amennyiben cégmódosításról van szó, 15.000Ft illeték kell fizetni a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának, és 3000Ft közzétételi díjat is kell fizetni az Igazságügyi Minisztérium felé)


-Telephely vagy fióktelep címe


Ez mind szép és jó, de mennyibe kerül Önnek a cégalapítás nálunk?


Cégalapítás: bruttó 14.000 Ft  amennyiben székhelyünket veszi igénybe (egyszemélyes Kft vagy Bt, magyar tulajdonos, 10 tevékenységi kör).


•    Többszemélyes cégalapítás, külföldi tulajdonú cégalapítás, cégmódosítás: bruttó 16.000 Ft
•    Üzletrész-átruházás: 25.000 Ft + áfa (székhelyszerződés esetén)


Önnek nem kell mást tennie, csak időpontot egyeztetni velünk a cégalapításra, mi mindent elkészítünk Önnek.


Rendelje meg a cégalapítást most! Hívja a  +36 20-463-5994 telefonszámot!

Kft alapítás 2014

Törzstőke emelés

A kormány elfogadta az új polgári Törvényeket, amely 2014. március 15.-ei nappal lép hatályba. A törvény több olyan pontot rendelkezést tartalmaz amely érinti a cégek életét. A Kft alapításra vonatkozó szabályok törvények is változni fognak. Az érvénybe levő szabályok szerint ma 500.000 Ft törzstőkével lehet Kft.-t alapítani. 2013. március 15.-ével törzstőke emelés lesz. 500.000 Ft-ró 3.000.000 millióra emelkedik.

Még nincs eldöntve, hogy a 2014. március 15.-e előtt alakuló cégeknek meg kell e emelni a törzstőkéjét 3.000.000 Ft-ra.

A Meghatalmazott.hu Kft székhelyszolgáltatásának segítsége, hogy a nagy törzstőke mellet legalább a cégalapítást és székhely szolgálatatát 2014-ben is kedvező áron biztosítja.

Bt. alapítás

A Bt alapításhoz 2 személy szükséges, egy úgynevezett beltag és egy kültag. A beltag felelőssége a társasággal szemben korlátlan azaz a teljes vagyonával felel a Bt.-ért Előnye viszont az, hogy nincs alaptőke, azaz a beltag és a kültag maguk dönthetik el, hogy mennyi pénzel alapítsák meg a Betéti Társaságot. Ami lehet 1.000.000 Ft is, de akár 5.000 Ft is. Itt nincs ügyvezető hanem a beltagot üzletvezetőnek nevezik. A Bt alapítás illetéke 25.000 Ft.

Bt alapítás a székhely szolgáltatás mellé bruttó 12.700 Ft

bt alapítás bruttó 14.900 Ft

KFT. alapítás

Korlátolt Felelősségű Társaság vagyis kft alapítás olcsón bruttó 12.700 Ft.-ért amennyiben a Kft-je a Meghatalmazott.hu Kft székhelyszolgáltatását  válasza.

Sajnos ma már nem működik az egy órás cégbejegyzés. Mi nem ígérünk ilyet, de azt  igen, hogy az illeték elutalásától számítva a cégbejegyzés a Cégbíróság és a Nav leterheltségétől függően maximum 8 napon belül meg lesz.

Kft alapítás és 12+1 hónapos székhelyszolgáltatás bruttó 47.700 Ft.

Kft alapítás

TB kártya TAJ kártya igénylés

TB kártya TAJ kártya meghatalmazással.

Elveszett, szétszakadt, ellopták netán Eu-s Taj kártyára, van szüksége?Vagy újszülöttnek kell? Mi elmegyünk érte és beszerezzük Önnek.  Meghatalmazási díj: 3000 Ft + áfa.

Rendelje meg szolgáltatásunkat: 20 463 5994