Kézbesítési megbízott

Ön külföldi állampolgár, és nem rendelkezik magyar adóazonosítóval? Tudta, hogy kézbesítési megbízottra van szüksége, ha Magyarországon akar ügyvezető lenni vagy céget alapítani, venni?

Cégalapítás külföldi állampolgároknak. A Meghatalmazott.hu gondolt Önre, amennyiben Ön cégtulajdonos vagy ügyvezető, de külföldi állampolgár, és Magyarországon szeretne céget alapítani, és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel. Amennyiben minimum 12 hónapos szerződést köt velünk székhelyszolgáltatásra, vállaljuk kézbesítési képviseletét.

 

 

 

Tekintse meg, hogy szól a törvény a kézbesítési megbízásról:

31. § (1) (2) Ha bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelmében kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezetői, tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratokat vagy közokiratot.

(3) A kézbesítési megbízott faladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy a más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.

(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét a 36. § (5) bekezdése szerint módon be kell jelentenie a Cégbíróságnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a Cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. § (2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja.

Ha a külföldi tag vagy ügyvezető nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kézbesítési meghatalmazottat kell megjelölnie. 

Ugye, jó lenne, ha valaki levenné ezt a terhet az Ön válláról, főleg ha nem Önnek kell az adóhatóságnál sorba állnia az adószám igénybevételét intézni. Az esetleges nyelvi problémákról nem is beszélve.

Ne várjon tovább, hívjon most a +3620-463-5994 telefonszámon!