Tájékoztatás újonnan alakult adózók részére

Tisztelt Adózó!


Egy új vállalkozásnak számos jogszabályi előírásnak kell megfelelnie, melyről – tapasztalatunk szerint – nem, minden esetben szereznek tudomást az érintettek. Ezt elkerülendő néhány olyan előírásra szeretnénk felhíni a vállalkozás szíves figyelmét, mely elősegíti az Önök jogkövető magatartását, így az adóhivatallal történő korrekt együttműködés záloga lehet.

 Az ' egyablakos' rendszernek köszönhetően az adóhatóság automatikusan megkapta a cégbírósághoz intézett bejegyzési kérelmében feltüntetett adatokat, a megállapított adószámával egyetemben. A cégbírósághoz bejelentett adatokon túlmenően a következő, külön az állami adóhatósághoz bejelentendő adatokra hívjuk fel szíves figyelmüket.

A cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz írásban bejelenteni:
 
– iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartatási őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével – a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) adóazonosító számát, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, a közös vállalat adóazonosító jellel nem rendelkező tulajdonosa esetén az az adóazonosító jel közlése végett a 12T34 számú adatlapot a magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához. 
 
– a ténylegesen végzett tevékenységi köröket a 1893/2006/EK rendelet szerint – székhelyszolgáltatást esetén a iroda nevét, elnevezését, adószámát, a székhely biztosítására kötött megbízási szerződés időtartalmát és a székhelyszolgáltatás kezdő időpontját, valamint azoknak az iratoknak a körét, amelyekre e magbízási szerződés kiterjed – a cégbírósághoz be nem jelentett, az Art. 178. § 27. pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét.

 

 

 

 
Ha az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.
 
A külföldi vállalkozás fióktelepének, továbbá közvetlen kereskedelmi képviseletében az adószámról történő értesítést követő 15 napon belül be kell nyújtani az állami adóhatósághoz a külföldi vállalkozás illetőségét igazoló – az illetősége szerinti ország adóhatóságától származó – 90 napnál nem régebbi okirat hiteles magyar nyelvű fordítását, és be kell jelenteni a külföldi vállalkozásnak a Magyarország területén működő más fióktelepeit és azok adószámát is.
 
Fontos, hogy az adókötelezettségét érintő olyan változást – a megváltozott természetes azonosító adatok és általános forgalmi adó választásra vonatkozó nyilatkozatának megváltoztatása kivételével, amelyet a változást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni -, amelyről a cégbíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelenteni.
 
A vállalkozás a felsorolt adatok és a változásokat a 12T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon az állami adóhatósághoz – személyesen illetve postai, vagy elektronikus úton – nyújthat be, melynek kitöltését részletes kitöltési útmutató segíti.  
 
A fenti kötelezettségeknek kérjük tegyenek eleget az Ön és cége érdekében, hogy az adóhatósággal (Nav Nemzeti Adó- És Vámhivatal) olajozott legyen az együttműködése.