Cégautóadó

 

A cégautó adózási szabályait 2009. február 1-jétől a gépjárműadó-törvény tartalmazza. (IV. fejezet 17/A-G paragrafusok), a személyijövedelemadó-törvény (70. paragrafusába foglalt) cégautóadószabályait utoljára 2009. január 31.ére kellett alkalmazni, a személygépkocsi fogalmát és költségelszámolás módjait viszont továbbra is a személyijövedelemadó-törvénytartalmazza (a 3. paragrafus 45. pontjában, illetve a 3. számú melléklet IV. és 11. számú melléklet III. pontjában).

Az adó tárgya
§Gjt. 17/A § (1)

A személyjövedelemadó-törvény a nem magántulajdonú személygépkocsik magáncélú használatából eredő vélelmezett jövedelemre szabott ki cégautóadót, a 2009. február 1-jén hatályba lépett gépjárműadó-törvény IV. fejezete szerinti cégautóadó viszont – mintegy ellenkezőleg – azokat a személygépkocsikat terheli, amelyeket nem kizárólag magáncélra használnak, függetlenül attól,, hogy a tulajdonos magánszemély-e vagy sem.
A 2009. februártól érvényes szabály szerint tehát cégautóadó terheli a személygépkocsit , ha az
  • Szervezet (nem magánszemély) tulajdona, és szerepel a magyar hatósági nyilvántartásban;
  • Magánszemély tulajdona, és utána költséget számolnak el, függetlenül attól, hogy a jármű szerepel-e a magyar hatósági nyilvántartásban, vagy sem, és attól is, hogy a személygépkocsi után magánszemély számol-e el költséget, értékcsökkentési leírást (a személyijövedelemadó-törvény szerinti tételes elszámolással), illetve szervezet költséget, ráfordítást (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírási szerint);
  • Külföldön nyilvántartott, bárki által tulajdonolt személygépkocsi, ha utána Magyarországon költséget számolnak el. Ahhoz tehát, hogy a magyar cégek például szlovák, német rendszámú autói után ne kelljen megfizetni a cégautóadót, nem elegendő, hogy külföldi (cég) legyen a tulajdonos, hanem az is kell, hogy utánuk minden költséget külföldön számoljanak el.