Kft adásvétele

Hogyan tudunk eladni egy kft-t?

Fontos tudni, hogy a kft tagja csak úgy válhat ki a társaságból, ha üzletrészét átruházza valakire. El is ajándékozhatja, ha társasági szerződés, vagy az alapító okirat ezt nem zárja ki. A több személyes kft-nél a tagok elővásárlási jogot élveznek.

Az üzletrészt adásvételi szerződéssel ruházzuk át más tulajdonába. Vagy az elővásárlással élt meg lévő tagra, vagy pedig egy a társaságtól kívülálló személyre, aki az üzletrész adásvétele után teljes jogú tagja lesz a kft-nek. Vannak estek mikor az üzletrész egy másik cég kft, bt, egyéni vállalkozó vagy jogi személy veszi meg.

Az elővásárlással élt tulajdonostárs nem két üzletrész tulajdonos lesz, hanem a meglévő üzletrészét növeli a megvásárolt üzletrésszel. Azaz a 2 személyes kft-nél az elővásárlási joggal élt tulajdonos a kft-ét a törvényekben előírt jogszabályoknak megfelelően 1 személyesre változtatja át.

Az üzletrészét értékesítő tulajdonos a társaság ügyvezetője nem törvényszerű, hogy azt is megszüntesse. Azaz ha a taggyűlés úgy határozz, maradhat ügyvezető a cégben, mint a kft-től független személy.

Fontos tisztába lenni azzal, hogy az elővásárlással nem élt tulajdonos ki van szolgáltatva annak az új tulajdonosnak.

Például ha a bent maradt tulajdonosnak 20% tulajdon része van a cégben, az új tulajdonosnak pedig 80% akkor ő lesz a többségi tulajdonos. feltételesen az ügyvezető egy a cégtől független személy, akivel nincs kibékülve az új tulajdonos akkor az ő 80%-val leválthatja az ügyvezetőt. Innentől kezdve a 20%-nak nincs nagy szavazati joga kft életében, és annak döntés hozatalával pedig a céget ő hozta létre.

Az üzletrész akkor ruházható át, ha a kilépő tulajdonosnak az társasági szerződésben, vagy alapító okiratban feltüntetett tőke a cég javára van bocsájtva.

Az elővásárlási jog határidőhöz kötött. A kilépőtag bejelentésétől számítva 15 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy él-e ennek a jogával. Az elővásárlási jog megsértése bírósági pert vonhat maga után, ami az eladástól számítva 1 éven belül benyújtható.

Az üzletrész átruházásának napjával a belépőtagra kerül át minden kötelezettség, ami az előző tulajdonost érintette. Attól függetlenül, hogy az illetékes cégbíróság bejegyezte már a változást vagy sem a társaság tagja az újbelépő lesz. A kilépőtag pedig a NAV felé az alapító határozattal, a több személyes kft esetén a jegyzőkönyvvel illetve az adásvételi szerződéssel igazolhatja, hogy már ő nem tagja a cégnek.

A Meghatalmazott.hu Kft székhelyszolgáltató, és ügyvédje segítséget nyújt cégének vagy üzletrészének adásvételi lebonyolításában. Kérem, hívjon bizalommal 20 463 5994.