Category Archives: Könyvelés

Adókártya igénylés

Adókártya ügyintézés 1 nap alatt: 10.000 Ft

Külföldi munkavállalóknak és ügyvezetőknek meghatalmazással megigényeljük a NAV-tól azaz a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, régi nevén az APEH-tól az adókártyáját kérésére az általa megadott címre elsőbbségivel postára, adjuk. Ha elveszett vagy nem találja, hívjon minket bizalommal, mert a Meghatalmazott.hu többek között ezért jött létre.

Ksh regisztráció

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy az adatszolgáltatás rendjét az 1993. évi XLVI törvény, illetve a végrehajtásra kiadott 170/1993. (XII. 3) kormányrendelet szabályozza. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a kérdőíven feltüntetett jogszabályok tartalmazzák.

A vállalkozás bejegyzésekor az egyablakos ügyintézés szabályai szerint a Központi Statisztikai Hivatal nem kellett felkeresnie, de jogszabály írja elő, hogy a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül Önnek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a 1032-es nyilvántartási számú " Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről" című nyomtatványon.

Az adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében érdekében az adatokat e-mailben is megküldheti. Ehhez a kérdőív letölthető a www.ksh.hu honlapról, az "Adatszolgáltatóinak => Nyomtatványok => 2012-ben küldendő adatlapok" menüpontjában. Az adatgyűjtések közül a 1032 nyilvántartási számú excel adatlapot kell kiválasztani és a saját gépre lementve kitölteni. A "Cégjegyzék száma" rovat kitöltését követően a "Küldendő" rovatban megjelenik az az e-mail cím, amire  a kérdőívet kitöltés után továbbírhatja. Továbbá faxon és postai is úton eljuthatja a kérdőívet hivatalunkba. Másolatot nefelejcsen el készíteni az elküldendő kitöltött kérdőívről.

Amennyiben későbbiekben valamely kötelező adatszolgáltatás az Ön vállalkozását érinti, úgy arról a kérdőívek megküldésével együtt időben tájékoztatják.

 

Kötelező kamarai regisztráció

Minden gazdasági társaságnak, illetve egyéni vállalkozónak kamarai regisztrációs díjat fizetni, melynek összege 5000 Ft.


45.§ (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban:Módtv.) hatályba lépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 8/A.§ (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
Székhelyszolgáltatásunk megmutatja Önnek azt, 2 linket ahol megtalálja a regisztrációhoz szükséges információkat

.   
1. bkik.hu Budapesti Kereskedelmi Iparkamara

2. mkik.hu Magyar Kereskedelmi Iparkamara

Ügyfélkapu

Az ügyfélkapu egy elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszer. Biztosítja személyazonosság igazolása mellet egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ingyenes szolgáltatás

Az ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hozni személyes ügyfélkapuját, mely a következő lépésekből áll:

– Regisztrációt kell indítani bármely okmányirodában.
– Igazolnia kell személyazonosságát (hitelesítés), alá kell írni az Adatszolgáltatási nyilatkozatot.
– Személyes ügyfélkapuját aktiválni kell egyszer használatos kódjával. (Első belépésre 5 a regisztrációtól számítva 5 napja van).

Az ügyfélbeléptető és azonosító rendszerrel kapcsolatban további információk kérhetők a Kormányzati Ügyfélazonosító központtól a 189-es hívószámon. illetve a 189@ugyfelvonal.hu e-mail címen.

Az ügyfélkapu fontosabb, mint gondolná. Sajnos rengetek vállalkozó elfelejtkezik róla, és nem tarja szükségesnek. Pedig minden bevallást itt kell megtenni, és ide küldi az értesítéseit a NAV. 

Azoknak a cégeknek kik igénybe veszik székhelyszolgáltatásunkat igény szerint ingyenesen elintézzük ügyfélkapuját.

Regisztrációt gyorsan itt is megtehet az alábbi bannerre klikkelve.

Cégautóadó

 

A cégautó adózási szabályait 2009. február 1-jétől a gépjárműadó-törvény tartalmazza. (IV. fejezet 17/A-G paragrafusok), a személyijövedelemadó-törvény (70. paragrafusába foglalt) cégautóadószabályait utoljára 2009. január 31.ére kellett alkalmazni, a személygépkocsi fogalmát és költségelszámolás módjait viszont továbbra is a személyijövedelemadó-törvénytartalmazza (a 3. paragrafus 45. pontjában, illetve a 3. számú melléklet IV. és 11. számú melléklet III. pontjában).

Az adó tárgya
§Gjt. 17/A § (1)

A személyjövedelemadó-törvény a nem magántulajdonú személygépkocsik magáncélú használatából eredő vélelmezett jövedelemre szabott ki cégautóadót, a 2009. február 1-jén hatályba lépett gépjárműadó-törvény IV. fejezete szerinti cégautóadó viszont – mintegy ellenkezőleg – azokat a személygépkocsikat terheli, amelyeket nem kizárólag magáncélra használnak, függetlenül attól,, hogy a tulajdonos magánszemély-e vagy sem.
A 2009. februártól érvényes szabály szerint tehát cégautóadó terheli a személygépkocsit , ha az
 • Szervezet (nem magánszemély) tulajdona, és szerepel a magyar hatósági nyilvántartásban;
 • Magánszemély tulajdona, és utána költséget számolnak el, függetlenül attól, hogy a jármű szerepel-e a magyar hatósági nyilvántartásban, vagy sem, és attól is, hogy a személygépkocsi után magánszemély számol-e el költséget, értékcsökkentési leírást (a személyijövedelemadó-törvény szerinti tételes elszámolással), illetve szervezet költséget, ráfordítást (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírási szerint);
 • Külföldön nyilvántartott, bárki által tulajdonolt személygépkocsi, ha utána Magyarországon költséget számolnak el. Ahhoz tehát, hogy a magyar cégek például szlovák, német rendszámú autói után ne kelljen megfizetni a cégautóadót, nem elegendő, hogy külföldi (cég) legyen a tulajdonos, hanem az is kell, hogy utánuk minden költséget külföldön számoljanak el. 

EVA adózás

 

Egyszerűsített (EVA) adózási formának szabályai 2010- ben meghatározása.

 Alapvető szabályok:

Az evát választó vállalkozóknak a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz december 20-ig kell bejelenteni, hogy az adóévben az EVA szabályban foglalt rendelkezések szerint teljesíti.

 Kik lehetnek EVA adóalanyok:

 1.  egyéni vállalkozó
 2. közkereseti társaság
 3. betéti társaság
 4. korlátolt felelősségű társaság
 5. szövetkezetek és lakásszövetkezet
 6. erdőbirtokossági társaság
 7.  végrehajtó iroda
 8. ügyvédi iroda, közjegyzői iroda
 9. szabadalmi ügyvivő iroda
 10. egyéni cég

 EVA feltételei:

Evát választhat abban az esetben, ha az tárgyi adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben: az egyéni vállalkozó magánszemély a tevékenységét folyamatosan végezte. A jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakul át, kiválás és beolvadás nem volt, és ha a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, egyéni cégben új tag nem szerzett több mint 50% meghaladó szavazati jogot.  

Az adóhatósság nem rendelhet el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt kiszabott bírságot.

Nem volt kötelezett az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra, régiségekre vonatkozó, utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó, különös adózási szabályokra.

Nem állt jogerősen bírósági felszámolás alatt, valamint végelszámolás alatt.

A magánszemély a termékértesítésre a szolgáltatásnyújtása alapján vállalkozói bevételt, a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság és az egyéni cég a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően árbevételt számolt el.

Az adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet.

Vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselő tevékenységet nem folytatott az adóévben.     

Belföldi pénzforgalmú számlával rendelkezik

Minden tag magánszemély.

Jogi személy más jogi személyben, jogi személyig nélküli gazdasági társaságban rendelkezéssel nem rendelkezik.

 Az evát választó adóévben adóalany lehet:

Az adóévet megelőzően második adóévben az éves szintre átszámított összes bevétele a 25000000 azaz a Huszonöt millió forintot nem haladta meg.

Az adóévre előreláthatóan reálisan várható bevétel az Eva-ban foglalt törvények szerint a 25000000 azaz a Huszonöt millió forintot nem haladja meg.    

Bevétel nem adóalanynál:

Nem adóalany egyéni vállalkozónál a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott vállalkozói bevétel

Nem adóalany jogi személynél, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cégnél a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően az engedmény kimutatásában kimutatott árbevétel, bevétel növelve az áfa törvény szerinti továbbhárított általános forgalmi adóval.

Adóalanynál

Nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá: Bevétel a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is.

Ha a számviteli törvény hatálya alá tartozik: a számviteli törvény rendelkezései szerint elszámolt árbevétel, bevétel. A számviteléről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az árbevétel, a bevétel magában foglalja a termékesítést terhelő általános forgalmi adót is.

 EVA alanyosság elvesztése, megszűnése

A naptári év utolsó napjával, ha a naptári évet követő adóévre bejelentette, hogy adókötelezettségeit nem az eva törvényben foglaltak szerint teljesíti, vagy a bejelentését jogszerűtlenül nem tette meg .

A változás bekövetkezésének napját megelőző nappal, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságára előírt bármely feltételnek.

Az adóalanyiság választására jogosító értékhatár meghaladásának napját nappal.

A Kapott előlegről kibocsátott utolsó számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napját megelőző nappal, ha a naptári évben összesen 25000000 azaz Huszonöt millió forintot meghaladó előlegről bocsátott ki számlát, egyszerűsített számlát. 

Számlatömb

Számlatömb vásárlása

A NAV 2011 januárjától érvénybe lépett rendelete szerint számlatömböt csak az vehet akinél ott van az adóazonosító kártyája és van nála  érvényes cégkivonat. Ezen igazoló íratok hiánya, sajnos arra készteti  az eladót, hogy a vásárlást elutasítsa. 

Ma minden cégnek aki tevékenységet folytat kötelessége számlatömböt használnia. Ne felejtsék el Adóazonosító kártya + cégkivonat = számlatömb.

Cafetéria

Cafetéria Költségtakarékosság 

Cafetéria egy hatékony költségtakarékos megoldás arra, hogy a munkáltató megtartsa az alkalmazottjait. Szabadon választott juttatás, ami a szó eredeti jelentéséből (önkiszolgáló) ered.

1970-es éve elején Angliában vezeték be a cafetériát egy felmérés következménye képen. Magyarországon 90-es évek közepén alakították ki. A munkavállaló szabadon választhatja ki, hogy a fizetés feletti juttatást mire költi pl: internet utalvány, bérlet utalvány, étkezési utalvány, stb

A bérekhez képest kevesebb, adóvonzattal rendelkezik, költség hatékony jutatási módszer, járulékmentes elemek is rendelkezésre állnak.  Kevésbé megterhelő mintha ugyanazt az összeget fizetné ki a vállalkozás nettó munkabérére, mert a cafetéria jellemzően költségmegtakarítást eredményezhet. A cafetéria rendszer alkalmazása a mindenkori pénzügyi helyzethez igazítható, a felhasználás folyamatosan mérhető és nyomon követhető.

Az átlátható cafetéria rendszerben a juttatások bruttó összegét a munkavállalók jobban kihasználhatják, ismerik az elemek értékét és rendelkezésre álló keretösszeget, így könnyedén össze vállogathatják a számukra kedvező, egyedi és egyéni igényeiknek megfelelő változatot.

Növeli a munkavállaló motivációját és elégedettségét, mivel maga választhatja ki a béren kívüli jutatást. Ahhoz jut hozzá, amely számára értékeket képvisel, és láthatóvá válik az, hogy valójában mennyit költ rá a munkáltató béren kívül. A vállalkozás száma költségmegtakarítást jelent, ez által javul a piaci verseny képessége. 

Tájékoztatás újonnan alakult adózók részére

Tisztelt Adózó!


Egy új vállalkozásnak számos jogszabályi előírásnak kell megfelelnie, melyről – tapasztalatunk szerint – nem, minden esetben szereznek tudomást az érintettek. Ezt elkerülendő néhány olyan előírásra szeretnénk felhíni a vállalkozás szíves figyelmét, mely elősegíti az Önök jogkövető magatartását, így az adóhivatallal történő korrekt együttműködés záloga lehet.

 Az ' egyablakos' rendszernek köszönhetően az adóhatóság automatikusan megkapta a cégbírósághoz intézett bejegyzési kérelmében feltüntetett adatokat, a megállapított adószámával egyetemben. A cégbírósághoz bejelentett adatokon túlmenően a következő, külön az állami adóhatósághoz bejelentendő adatokra hívjuk fel szíves figyelmüket.

A cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz írásban bejelenteni:
 
– iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartatási őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével – a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) adóazonosító számát, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, a közös vállalat adóazonosító jellel nem rendelkező tulajdonosa esetén az az adóazonosító jel közlése végett a 12T34 számú adatlapot a magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához. 
 
– a ténylegesen végzett tevékenységi köröket a 1893/2006/EK rendelet szerint – székhelyszolgáltatást esetén a iroda nevét, elnevezését, adószámát, a székhely biztosítására kötött megbízási szerződés időtartalmát és a székhelyszolgáltatás kezdő időpontját, valamint azoknak az iratoknak a körét, amelyekre e magbízási szerződés kiterjed – a cégbírósághoz be nem jelentett, az Art. 178. § 27. pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét.

 

 

 

 
Ha az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni.
 
A külföldi vállalkozás fióktelepének, továbbá közvetlen kereskedelmi képviseletében az adószámról történő értesítést követő 15 napon belül be kell nyújtani az állami adóhatósághoz a külföldi vállalkozás illetőségét igazoló – az illetősége szerinti ország adóhatóságától származó – 90 napnál nem régebbi okirat hiteles magyar nyelvű fordítását, és be kell jelenteni a külföldi vállalkozásnak a Magyarország területén működő más fióktelepeit és azok adószámát is.
 
Fontos, hogy az adókötelezettségét érintő olyan változást – a megváltozott természetes azonosító adatok és általános forgalmi adó választásra vonatkozó nyilatkozatának megváltoztatása kivételével, amelyet a változást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni -, amelyről a cégbíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelenteni.
 
A vállalkozás a felsorolt adatok és a változásokat a 12T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon az állami adóhatósághoz – személyesen illetve postai, vagy elektronikus úton – nyújthat be, melynek kitöltését részletes kitöltési útmutató segíti.  
 
A fenti kötelezettségeknek kérjük tegyenek eleget az Ön és cége érdekében, hogy az adóhatósággal (Nav Nemzeti Adó- És Vámhivatal) olajozott legyen az együttműködése.

Székhelyszolgáltatás könyveléssel

A meghatalmazott.hu könyvelőiroda vállalja cégek könyvelését, amihez a székhelyszolgáltatást 12 hónapra bruttó 1659 Ft / hó – ért adja, ajándék bélyegzővel. A szerződés mellé még fizetendő 1 havi könyvelési díj, és 18000 Ft kaució.

Rendelje meg szolgáltatásunkat: +3620 463 5994