Monthly Archives: október 2014

Kft adásvétele

Hogyan tudunk eladni egy kft-t?

Fontos tudni, hogy a kft tagja csak úgy válhat ki a társaságból, ha üzletrészét átruházza valakire. El is ajándékozhatja, ha társasági szerződés, vagy az alapító okirat ezt nem zárja ki. A több személyes kft-nél a tagok elővásárlási jogot élveznek.

Az üzletrészt adásvételi szerződéssel ruházzuk át más tulajdonába. Vagy az elővásárlással élt meg lévő tagra, vagy pedig egy a társaságtól kívülálló személyre, aki az üzletrész adásvétele után teljes jogú tagja lesz a kft-nek. Vannak estek mikor az üzletrész egy másik cég kft, bt, egyéni vállalkozó vagy jogi személy veszi meg.

Az elővásárlással élt tulajdonostárs nem két üzletrész tulajdonos lesz, hanem a meglévő üzletrészét növeli a megvásárolt üzletrésszel. Azaz a 2 személyes kft-nél az elővásárlási joggal élt tulajdonos a kft-ét a törvényekben előírt jogszabályoknak megfelelően 1 személyesre változtatja át.

Az üzletrészét értékesítő tulajdonos a társaság ügyvezetője nem törvényszerű, hogy azt is megszüntesse. Azaz ha a taggyűlés úgy határozz, maradhat ügyvezető a cégben, mint a kft-től független személy.

Fontos tisztába lenni azzal, hogy az elővásárlással nem élt tulajdonos ki van szolgáltatva annak az új tulajdonosnak.

Például ha a bent maradt tulajdonosnak 20% tulajdon része van a cégben, az új tulajdonosnak pedig 80% akkor ő lesz a többségi tulajdonos. feltételesen az ügyvezető egy a cégtől független személy, akivel nincs kibékülve az új tulajdonos akkor az ő 80%-val leválthatja az ügyvezetőt. Innentől kezdve a 20%-nak nincs nagy szavazati joga kft életében, és annak döntés hozatalával pedig a céget ő hozta létre.

Az üzletrész akkor ruházható át, ha a kilépő tulajdonosnak az társasági szerződésben, vagy alapító okiratban feltüntetett tőke a cég javára van bocsájtva.

Az elővásárlási jog határidőhöz kötött. A kilépőtag bejelentésétől számítva 15 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy él-e ennek a jogával. Az elővásárlási jog megsértése bírósági pert vonhat maga után, ami az eladástól számítva 1 éven belül benyújtható.

Az üzletrész átruházásának napjával a belépőtagra kerül át minden kötelezettség, ami az előző tulajdonost érintette. Attól függetlenül, hogy az illetékes cégbíróság bejegyezte már a változást vagy sem a társaság tagja az újbelépő lesz. A kilépőtag pedig a NAV felé az alapító határozattal, a több személyes kft esetén a jegyzőkönyvvel illetve az adásvételi szerződéssel igazolhatja, hogy már ő nem tagja a cégnek.

A Meghatalmazott.hu Kft székhelyszolgáltató, és ügyvédje segítséget nyújt cégének vagy üzletrészének adásvételi lebonyolításában. Kérem, hívjon bizalommal 20 463 5994.

BT vagy KFT

BT

 

A BT-t mint vállalkozási formát kisebb családi vállalkozásoknál érdemes választani. Alacsony tőkeigényű, mint vállalkozás kevés pénzből is megalapítható már 10.000 Ft is elegendő hozzá. Cégbírósági illetéke alapításkor 25.000 Ft. Viszont nem mindenki veszi olyan komoly vállalkozásnak, mint a Kft-t.

 
Egy beltag (többnyire ő az üzletvezető, ő jogosult a cégjegyzésre), és egy kültag szükséges hozzá. A beltag az üzletvezetésért kötelezettségeiért teljesen a saját vagyonával felel. A kültag pedig csak a cégbe fektet, vagyon mértékig felelős.

 
BT előnye: Alacsony tőkeigényű. Kevés pénzből is megalapítható.  Cégbírósági illetéke alapításkor 25.000 Ft. Míg a Kft-nek, ennek a duplája.

 
Bt hátránya: A beltag teljes vagyoni felelőssége.

 
Fontos tudnivaló a Bt alapításkor: Vannak olyan tevékenységek, amik BT kötelesek például a 4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem. Vannak, kivételes etetek, mikor a kültag az üzletvezető, ő jogosult a cégjegyzésre. Ilyenkor a kültagra ugyanazok a cégtörvények vonatkoznak, mint normál esetben a beltagra, vagyis a teljes vagyonával felel a BT-ért.

 
KFT

 
A Korlátolt Felelősségű Társaság, vagyis a Kft tőke igényesebb a Bt-nél minimum 3.000.000 Ft kell hozzá. A Kft a Bt-vel szemben lehet 1 személyes vállalkozás, de lehet 2-vagy több személyes is. Cégbírósági illetéke alapításkor 50.000 Ft

 
Törzstőke
Az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell, hogy alapításkor összegben és százalékban a tőkéből mennyit, helyzetet el a tulajdonos vagy több személyes Kft esetén a tulajdonosok a cég házipénztárába.   Az ügyvezető nem törvényszerű, hogy a cég tulajdonosa legyen. Vagyis lehet a cégtől független személy is.

 
Az 1 személyes Kft-nél alapításkor elegendő 100.000 Ft –t betenni a házipénztárba. (Ezt a cégbejegyzéstől számított 8 napon belül a cégnek nyitott bankszámlán el kell helyezni, mint törzstőke). Majd nyilatkozni kell az ügyvezetőnek, hogy 1 éven belül a fent maradt 2.900.000 Ft-t feltünteti a cégbankszámláján törzstőkeként.

 
A több személyes Kft esetén alapításkor minimum 1.500.000 Ft-t kell a házi pénztárba elhelyezni, majd a bankba. Szintén egy éven belül kell a maradék 1.500.000 Ft-t feltüntetni a céges bankszámlán törzstőkeként.

 
Ha több a törzstőke, mint 3.000.000 Ft akkor a törzstőke felét kell a cég javára szolgáltatni a tulajdonosoknak (például: 5.000.000 Ft-os tőke esetén 2.500.000 Ft). Az 1 személyes Kft-nél a több mint 3.000.000 Ft-os törzstőkénél is ellengendő a kezdő 100.000 Ft.

 
Az ügyvezető a (2013 évi V. törvénykönyv 3:162 § (2) bekezdés értelmében a hiányzó törzstőke erejéig teljes vagyonával fellelős.

 
Kft előnye: Az ügyvezető nem fellelős teljes vagyonával a cégért csak a törzstőke erejéig.

 
Fontos tudnivaló a Kft alapításkor: A bankszámlán elhelyezet, törzstőkét nem kell a számlán hagyni, hanem akár 1 nap múlva is le lehet venni és a cég javára fordítani.

 
Nem csak pénzbeli tőke van. Létezik az úgy nevezett apport, ami azt jelenti, hogy vagyoni tárgy, ingatlan, szellemi tőke, infrastruktúra, cég szlogen, cég logó, adatbázis, üzleti modell, weboldal helyettesítheti a pénzbeli hozzájárulást. Azt viszont figyelembe kell venni az apport esetén, hogy az értéke nem romolhat. Tehát ilyen esetben a szellemi tőke előnybe van.

 

Hívjon bizalommal 20 463 5994-es telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címen keressen minket, és tegye fel kérdéseit.