Monthly Archives: október 2011

Istenre nézz

Ne az emberre nézz, nézz az Istenere!

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakatlan földön. 

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és kinek bizodalma az Úr ; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad ; és a száraz esztendőben nem retteg, sem gyümölcsözéstől meg nem szűnik. 

Jeremiás 17:5-8

Általános az emberek között, hogy munkájukat vagy az üzleti dolgaikat tekintik az életük forrásának. Ők azok, akik azzal hencegnek, hogy a kemény munkájukból szerzik meg a mindennapi betevőt. Megint mások, a szüleik és barátaik gazdagságát tekintik ellátásuknak. Nincs semmi baj a kemény munkával, vagy azzal, hogy szüleid besegítenek. Azonban, gond azzal van, hogy úgy tekintesz rájuk, mint a te forrásodra. 

A fenti Ige szakasz, annak az embernek a szerencsétlen reménytelen helyzetét írja le, aki megélhetésének forrásának bizalmát, a másik emberbe fektette.

Meg kell értened, hogy Isten van minden olyan ellátás és gondolkodás mögött, amivel az életben találkozol. A Fillipi 4:19 mondja  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdasága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ezért mint olyan aki ujászületett, az Úrra nézz a szükséged betöltésére, és ne az emberekre. Az Úr nem akarja, hogy az ember erejében bízz. Azt akarja, hogy a fenntartásodért, Rá nézz, és az Ő Igéjére: rajta függj, és az Igéjében vetett hit által élj. 

Az ellátás, bármilyen csatornán keresztül érkezhet, mert az Isten elég nagy és hatalmas ahhoz, hogy megtörténté tegye neked azt, amit megfelelőnek lát.  De légy okos, és tanulj meg dicsőséget adni Neki, és sose kövesd el azt a hibát, hogy forrásod reménységét az Úron kívül, valaki másba fektesd. 

Tehát cégünket legyen az Bt vagy Kft vagy bármilyen más Isten kezébe kell helyeznünk és sikeres lesz és minden arannyá válik amire csak rátesszük a kezünket. 

IMA

Drága Atyám, köszönöm, hogy arra tanítasz engem, hogy rád nézzek és a Te Igédre mint az én örökkévaló forrásomra, és ne az emberekre! A Te Igéd az életem, és a mai napon ez által élek. Ezért, olyan vagyok, mint a folyó mellé ültetett fa, ami naponként megtermi az új élet gyümölcseit a Krisztusban: dicsőségről-dicsőségre járok, semmiben nem szűkölködök, hanem minden szükségem be van töltve, a Te dicsőséged szerint, a Krisztus Jézusban.  Ámen.