Kézbesítési megbízott

Ön külföldi állampolgár, és nem rendelkezik magyar adóazonosítóval? Tudta, hogy kézbesítési megbízottra van szüksége, ha Magyarországon akar ügyvezető lenni vagy céget alapítani, venni?

Cégalapítás külföldi állampolgároknak. A Meghatalmazott.hu Kft gondolt Önre, amennyiben Ön cégtulajdonos vagy ügyvezető, de külföldi állampolgár, és Magyarországon szeretne céget alapítani, és nem rendelkezik magyarországi lakcímmel. Amennyiben minimum 6 hónapos szerződést köt velünk székhelyszolgáltatásra, vállaljuk kézbesítési képviseletét.

1 éves teljes körű székhelyszolgáltatás kézbesítési megbízatással bruttó 55.000 Ft.

6 hónapos teljes körű székhelyszolgáltatás kézbesítési megbízatással bruttó 40.000 Ft

 

Tekintse meg, hogy szól a törvény a kézbesítési megbízásról:

31. § (1) (2) Ha bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelmében kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezetői, tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratokat vagy közokiratot.

(3) A kézbesítési megbízott faladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy a más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.

(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét a 36. § (5) bekezdése szerint módon be kell jelentenie a Cégbíróságnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a Cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. § (2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja.

Ha a külföldi tag vagy ügyvezető nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kézbesítési meghatalmazottat kell megjelölnie. 

Ugye, jó lenne, ha valaki levenné ezt a terhet az Ön válláról, főleg ha nem Önnek kell az adóhatóságnál sorba állnia az adószám igénybevételét intézni. Az esetleges nyelvi problémákról nem is beszélve.

Ne várjon tovább, hívjon most a +3620-463-5994 telefonszámon!