Székhely szolgáltatása

Mi a székhelyszolgáltatás 

A Meghatalmazott.hu kis és közép vállalkozóknak (Kft, Bt, Zrt, egyéni vállalkozózó, egyesület, alapítvány, kis egyház) nyújt  székhelyhez kötött szolgáltatásokat. 

Ma törvény szerint (1997. évi. CXLV.) minden cégnek Cégbíróság által bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie.  

Székhelyet a megbízási szerződésben foglaltak szerint szolgáltatjuk ügyfeleinknek. A szerződés időtartalmát pedig a szerződésben leírtak szerint a megrendelőlapon tüntetjük fel.

A megrendelő lapon az ügyvezető személyes adatait tartalmazzák:

1. Ügyvezető neve
2. Értesítési címe (nem a székhely cím)
3. Adóazonosító jele
4. Állandó lakcíme 
5. Személyi. ig. szám vagy útlevél szám
6. telefonszám 
7. E-mail cím

A szerződést és a megrendelőlapot mindig a szerződést megkötő személy írja alá (ügyvezető vagy az ügyvezető által meghatalmazott személy).  

A szerződésben szereplő szolgáltatás nem egyezik meg a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben szabályozott székhelyszolgáltatással. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a PTK. szabályait tekintik irányadónak.

Befogadó nyilatkozattal nyújtjuk a szolgáltatásunkat.